Arxiu Municipal d'Andratx

Aquesta base de dades pertany a l'Arxiu Municipal d'Andratx realitzada amb el software lliure conegut amb el nom d'AtoM (Access to Memory). Aquest compleix amb els estàndards de descripció arxivística.
Aquí podreu tenir accés progressivament als continguts dels diferents fons que es custodien a l'Arxiu. De moment hem afegit els fons que ja han estat digitalitzats i que comprenen censos, padrons, llibres d'actes del Ple, de la Comissió de Govern i de la Junta d'Associats des de l'any 1868.