Ajuntament d'Andratx

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Organisme

Forma autoritzada del nom

Ajuntament d'Andratx

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Ayuntamiento de Andratx

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

L01070051

Àrea de descripció

Dates d'existència

s.XIII

Història

La institució va ser creada amb tota probabilitat en el segle XIII després de la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I d'Aragó. Es va destinar aquest municipi als bisbes de Barcelona, segons el repartiment fet després de la conquesta de l'illa, i es va constituir una baronia. En 1323 el rei Sancho de Mallorca i el bisbe de Barcelona van signar un conveni, anomenat Pariatge, pel qual compartirien la jurisdicció civil i criminal i nomenarien els càrrecs. La Baronia del Pariatge va perdurar fins a l'any 1811 quan van ser abolits els senyorius. A partir d'aquest moment es va constituir l'ajuntament constitucional que ha perdurat fins a l'actualitat.

Llocs

Andratx

Estatus jurídic

Ajuntament

Funcions, ocupacions i activitats

Administració Local

Mandats/Fonts d'autoritat

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Estructura/genealogia interna

Secretària
Administració General
Urbanisme
Hisenda
Contractació, Activitats, Medi Ambient i Serveis
Seguretat Ciutadana

Context general

El municipi d'Andratx està compost per una sèrie de poblacions, a saber, Andratx vila, Port d'Andratx, s'Arracó, Sant Elm i es Camp de Mar.

Àrea de relacions

Organisme relacionat

Arxiu Municipal d'Andratx

Identificador de l'organisme relacionat

Tipus de relació

jeràrquica

Dates de la relació

1868

Descripció de la relació

Àrea de control

Identificador de registre d'autoritat

ES070051

Identificador de la institució

Regles o convencions

Descripció realitzada conforme a la norma ISAAR(CPF).

Estat d'elaboració

Fi

Nivell de detall

Complet

Dates de creació, revisió i eliminació

2020-04-01 [ISO 8601]

Idioma(es)

  • català

Escriptura(es)

  • llatí

Fonts

Ajuntament d'Andratx (http://www.andratx.cat/)
ROSSELLÓ, R.; BOVER, J. (1978) Història d'Andratx: Segles XIII-XIV. Ajuntament d'Andratx.

Notes de manteniment

Responsable: Arxiu Municipal d'Andratx