Ajuntament d'Andratx

Área de identidad

Tipo de entidad

Entidad colectiva

Forma autorizada del nombre

Ajuntament d'Andratx

Forma(s) paralela(s) de nombre

  • Ayuntamiento de Andratx

Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas

Otra(s) forma(s) de nombre

Identificadores para instituciones

L01070051

Área de descripción

Fechas de existencia

s.XIII

Historia

La institució va ser creada amb tota probabilitat en el segle XIII després de la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I d'Aragó. Es va destinar aquest municipi als bisbes de Barcelona, segons el repartiment fet després de la conquesta de l'illa, i es va constituir una baronia. En 1323 el rei Sancho de Mallorca i el bisbe de Barcelona van signar un conveni, anomenat Pariatge, pel qual compartirien la jurisdicció civil i criminal i nomenarien els càrrecs. La Baronia del Pariatge va perdurar fins a l'any 1811 quan van ser abolits els senyorius. A partir d'aquest moment es va constituir l'ajuntament constitucional que ha perdurat fins a l'actualitat.

Lugares

Andratx

Estatuto jurídico

Ajuntament

Funciones, ocupaciones y actividades

Administració Local

Mandatos/fuentes de autoridad

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Estructura/genealogía interna

Secretària
Administració General
Urbanisme
Hisenda
Contractació, Activitats, Medi Ambient i Serveis
Seguretat Ciutadana

Contexto general

El municipi d'Andratx està compost per una sèrie de poblacions, a saber, Andratx vila, Port d'Andratx, s'Arracó, Sant Elm i es Camp de Mar.

Área de relaciones

Entidad relacionada

Arxiu Municipal d'Andratx

Identificador de la entidad relacionada

Categoría de la relación

jerárquica

Fechas de la relación

1868 -

Descripción de la relación

Área de control

Identificador de registro de autoridad

ES070051

Identificador de la institución

Reglas y/o convenciones usadas

Descripció realitzada conforme a la norma ISAAR(CPF).

Estado de elaboración

Final

Nivel de detalle

Completo

Fechas de creación, revisión o eliminación

2020-04-01 [ISO 8601]

Idioma(s)

  • catalán

Escritura(s)

  • latín

Fuentes

Ajuntament d'Andratx (http://www.andratx.cat/)
ROSSELLÓ, R.; BOVER, J. (1978) Història d'Andratx: Segles XIII-XIV. Ajuntament d'Andratx.

Notas de mantención

Responsable: Arxiu Municipal d'Andratx