Arxiu Municipal d'Andratx

Arxiu Municipal d'Andratx

Àrea d'identificació

Identificador

7005.AMAN

Forma autoritzada del nom

Arxiu Municipal d'Andratx

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Archivo Municipal de Andratx

Altra(es) forma(es) del nom

  • AMAN

Tipus

  • Municipal

Àrea de contacte

Tipus

Adreça

Adreça

Avinguda de la Cúria, 1

Localitat

Andratx

Regió

Comunitat Autònoma de les llles Balears

Nom del país

Espanya

Codi postal

07150

Telèfon

+(34) 971 62 80 00

Fax

+(34) 971 13 65 52

Correu electrònic

Nota

Àrea de descripció

Història

L'any 1868 l'Ajuntament va sofrir un incendi durant la Revolució d'Octubre, destruint tot el fons documental antic. En 1981 el Consell General lnteriunsular va ordenar l'arxiu sota la direcció d'Antoni Mut Calafell, en aquells dies director del Arxiu del Regne de Mallorca. Amb el trasllat de l'Ajuntament d'Andratx a les dependències rehabilitades de la possessió de Son Mas al 1998, s'aprofità per a construir l'arxiu a un edifici independent i de nova planta, situat al costat d'altres dependències municipals.

Context geogràfic i cultural

L'Arxiu Municipal d'Andratx és l'única institució arxivística del municipi i custòdia documentació des de l'any 1868. Desgraciadament, a causa d'un incendi, va perdre una valuosa documentació antiga relacionada amb la Baronia dels bisbes de Barcelona.

Mandats/Fonts d'autoritat

Reglament regulador del Servei d'Arxiu Municipal d'Andratx, de 31 de gener de 2013 (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8111/513205/reglament).

Estructura administrativa

1 tècnic superior amb funcions d'arxiver municipal (direcció). 2 tècnics auxiliars d'arxiu.

Gestió documental i polítiques de....

Per transferència de les oficines municipals. Per compra o donacions.

Edificis

L'edifici està format per dos pisos. En la planta principal se situa un dipòsit de 182 m², una sala de treball i una sala de consulta. En la planta subterrània se situa un dipòsit de 128 m² i una sala de recepció de documents. Compta amb 1750 ml de documents.

Fons

Fons Ajuntament d'Andratx
Fons Ajuntament de s'Arracó
Documentació del jutjat
Fons del fotògraf Rafel Ferrer Pujol
Col·lecció fotogràfica Joana Vila Covas
Fons fotogràfic de Miquel Ferragut Pujol
Fons fotogràfic Rudolf Müller
Fons documental Arxiduc Lluís Salvador
Fons documental d'Antoni Ramon Calafell

Instruments de descripció, guies i publicacions

MASSANET, M; MASSOT, M.J.; MUT, A. (1982) Inventario del Archivo Municipal de Andratx, (inèdit).
MUT, A. (dir) Inventario del Archivo Municipal de Andratx (1868-1981), Consell General Interinsular.

Àrea de condicions d'accés i ús

Horari d'obertura

Dilluns a divendres de 8,00 a 14,30 h. Hores d'obertura setmanals: 35

Condicions d'accés i requeriments

Accés restringit. Consulta del fons de l'Arxiu amb sol·licitud prèvia.

Accessibilitat

Compta amb rampes d'accés per a cadires de rodes i cambra de bany adaptada per a persones amb discapacitat.

Àrea de serveis als usuaris

Serveis per a la recerca

Compta amb sala de consulta per a investigadors. S'ofereix el servei d'assessorament en la cerca i localització de documents. L'atenció al ciutadà es realitza en les dues llengües oficials existents en la Comunitat Autònoma: català i espanyol.

Serveis de reproducció de documents

Compta amb servei de fotocòpies i de reproduccions digitals.

Àrees públiques

No té.

Àrea de control

Identificador de la descripció

ES/1519426

Identificador de la institució

ES.7005.AMAN

Regles o convencions

Descripció realitzada conforme a la norma ISDIAH.

Estat d'elaboració

Fi

Nivell de detall

Complet

Dates de creació, revisió i eliminació

2020-04-01 [ISO 8601]

Idioma(es)

  • català

Escriptura(es)

  • llatí

Fonts

Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica (http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/) i aportacions de la pròpia institució.

Notes de manteniment

Responsable: Arxiu Municipal d'Andratx

Punts d'accés

Punts d'accés

  • Política i Govern (Thematic area)
  • Illes Balears (Geographic subregion)

Contacte principal

Avinguda de la Cúria, 1
Andratx, Comunitat Autònoma de les llles Balears
ES 07150