Arxiu Municipal d'Andratx

Arxiu Municipal d'Andratx

Área de identidad

Identificador

7005.AMAN

Forma autorizada del nombre

Arxiu Municipal d'Andratx

Forma(s) paralela(s) de nombre

  • Archivo Municipal de Andratx

Otra(s) forma(s) de nombre

  • AMAN

Tipo

  • Municipal

Área de contacto

Tipo

Dirección

Dirección (calle)

Avinguda de la Cúria, 1

Localidad

Andratx

Región

Comunitat Autònoma de les llles Balears

Nombre del país

España

Código postal

07150

Teléfono

+(34) 971 62 80 00

Fax

+(34) 971 13 65 52

Correo electrónico

Notas

Área de descripción

Historia

L'any 1868 l'Ajuntament va sofrir un incendi durant la Revolució d'Octubre, destruint tot el fons documental antic. En 1981 el Consell General lnteriunsular va ordenar l'arxiu sota la direcció d'Antoni Mut Calafell, en aquells dies director del Arxiu del Regne de Mallorca. Amb el trasllat de l'Ajuntament d'Andratx a les dependències rehabilitades de la possessió de Son Mas al 1998, s'aprofità per a construir l'arxiu a un edifici independent i de nova planta, situat al costat d'altres dependències municipals.

Contexto geográfico y cultural

L'Arxiu Municipal d'Andratx és l'única institució arxivística del municipi i custòdia documentació des de l'any 1868. Desgraciadament, a causa d'un incendi, va perdre una valuosa documentació antiga relacionada amb la Baronia dels bisbes de Barcelona.

Mandatos/Fuentes de autoridad

Reglament regulador del Servei d'Arxiu Municipal d'Andratx, de 31 de gener de 2013 (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8111/513205/reglament).

Estructura administrativa

1 tècnic superior amb funcions d'arxiver municipal (direcció). 2 tècnics auxiliars d'arxiu.

Administración de registros y políticas de recolección

Per transferència de les oficines municipals. Per compra o donacions.

Edificios

L'edifici està format per dos pisos. En la planta principal se situa un dipòsit de 182 m², una sala de treball i una sala de consulta. En la planta subterrània se situa un dipòsit de 128 m² i una sala de recepció de documents. Compta amb 1750 ml de documents.

Fondos

Fons Ajuntament d'Andratx
Fons Ajuntament de s'Arracó
Documentació del jutjat
Fons del fotògraf Rafel Ferrer Pujol
Col·lecció fotogràfica Joana Vila Covas
Fons fotogràfic de Miquel Ferragut Pujol
Fons fotogràfic Rudolf Müller
Fons documental Arxiduc Lluís Salvador
Fons documental d'Antoni Ramon Calafell

Instrumentos de descripción, guías y publicaciones

MASSANET, M; MASSOT, M.J.; MUT, A. (1982) Inventario del Archivo Municipal de Andratx, (inèdit).
MUT, A. (dir) Inventario del Archivo Municipal de Andratx (1868-1981), Consell General Interinsular.

Área de acceso

Horario de apertura

Dilluns a divendres de 8,00 a 14,30 h. Hores d'obertura setmanals: 35

Condiciones de acceso y requisitos

Accés restringit. Consulta del fons de l'Arxiu amb sol·licitud prèvia.

Accesibilidad

Compta amb rampes d'accés per a cadires de rodes i cambra de bany adaptada per a persones amb discapacitat.

Área de servicios

Servicios para la investigación

Compta amb sala de consulta per a investigadors. S'ofereix el servei d'assessorament en la cerca i localització de documents. L'atenció al ciutadà es realitza en les dues llengües oficials existents en la Comunitat Autònoma: català i espanyol.

Servicios de reproducción

Compta amb servei de fotocòpies i de reproduccions digitals.

Áreas públicas

No té.

Área de control

Identificador de la descripción

ES/1519426

Identificador de la institución

ES.7005.AMAN

Reglas y/o convenciones usadas

Descripció realitzada conforme a la norma ISDIAH.

Estado de elaboración

Final

Nivel de detalle

Completo

Fechas de creación, revisión o eliminación

2020-04-01 [ISO 8601]

Idioma(s)

  • catalán

Escritura(s)

  • latín

Fuentes

Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica (http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/) i aportacions de la pròpia institució.

Notas de mantención

Responsable: Arxiu Municipal d'Andratx

Puntos de acceso

Puntos de acceso

  • Política y Gobierno (Thematic area)
  • Illes Balears (Geographic subregion)

Contacto principal

Avinguda de la Cúria, 1

ES 07150